AAA
Szkoła Podstawowa nr 7 im.Stanisława Staszica w Tczewie

Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW SP 7

W  ROKU SZKOLNYM

2019/2020

 

1. PRZEWODNICZĄCA RR: Ciepielewska Agata (0a)

 

2. Z-ca PRZEWODNICZĄCEJ RR: Sadza Emilia (7b)

 

3. SEKRETARZ: Szramka Karolina (3a)


4. SKARBNIK: Jakimiuk Malgorzata (6b)