AAA
Szkoła Podstawowa nr 7 im.Stanisława Staszica w Tczewie

Świetlica szkolna

Czekamy na Was każdego dnia od 6.45 do 16.00.

 

Nauczyciele wychowawcy pracujący w świetlicy szkolnej:

mgr Bożena Danecka

mgr Zofia Gromowska

Katarzyna Murdzia

mgr Małgorzata Kubik


W roku szkolnym 2019/2020 świetlica pracuje w dwóch grupach wychowawczych:

I grupa : 1a, 1b, 2a, 2b

II grupa: 3a, 3b, 4a, 5a, 5b, 6b


Wychowawczynie, z całych sił, starają się zapewnić uczniom jak najprzyjemniejszą atmosferę. Wcielają się w różne role. Są łagodne, zawsze można się do nich przytulić, pocieszą i otrą łzy. Jednak muszą też być wymagające i konsekwentne. Robią wszystko aby dzieci spędzając czas na świetlicy czuły się dobrze i bezpiecznie.

 

Podstawowe zadania świetlicy:

 • zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych
 • pomoc w odrabianiu lekcji, tworzenie warunków do nauki własnej
 • organizacja gier i zabaw ruchowych w pomieszczeniach i na powietrzu
 • pomoc w nauce dla uczniów słabszych
 • organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów
 • zapewnienie możliwości spożywania obiadu i wypicia mleka
 • współpraca z wychowawcamiklas
 • rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywnej
 • kształtowanie nawykówkultury życia codziennego
 • zapewnienie bezpiecznych warunków spędzania czasu wolnego
 • kształtowanie kultury zdrowotnej, nawyków higieny osobistej
 • dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny
 • integracja z rówieśniekami
 • kształtowanie pamięci,koncentracji, uwagi, logicznego myślenia
 • zadania administracyjno-gospodarcze

Świetlica szkolna