AAA
Szkoła Podstawowa nr 7 im.Stanisława Staszica w Tczewie

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:14 października 2019r

23 grudnia 2019r - 06 stycznia 2020r - przerwa świąteczna

13 - 26 stycznia 2020r - ferie zimowe

09 - 14 kwietnia 2020r - przerwa świąteczna

21, 22, 23 kwiecień 2020r - egzamin ósmoklasisty

24 kwiecień 2020r

12 czerwca 2020r