AAA
Szkoła Podstawowa nr 7 im.Stanisława Staszica w Tczewie

Plany i działania 2016/2017 i 2017/2018

W ramach programu w roku szkolnym2016/2017
i 2017/2018 zostały przeprowadzone działania takie jak: 

 • zorganizowanie przedstawień profilaktycznych Teatru KURTYNA z Krakowa (2 w danym roku szkolnym) - dla klas OP - VII o tematyce zdrowego odżywiania, cyberprzemocy, poprawnych relacji rówieśniczych, higienicznego trybu zycia, na temat szkodliwości stosowania wszelakich używek m.in. dopalacze, e-papierosy, palenie papierosów

 • zorganizowanie szkolenia dla rodziców oraz radt Pedagogicznej z zakresu zdrowej żywności z pomocą Pani Dietetyk z Trójmiasta

 • zorganizowanie pokazu oraz warsztatów z udzielania I pomocy przedmedycznej dla uczniów I - VI - prowadzący harcerze z Tczewa

 • współorganizacja imprezy i warsztatów świątecznych "Zdrowa kuchnia Św. Mikołaja"

 • zorganizowanie spotkania dla rodziców oraz uczniów z terapeutą ds. Uzależnień dopalaczami OKNO p. I. Kordys

 • zorganizowanie spotkania z funkcjonariuszem Straży Miejskiej dla kl. OP - VI dot. bezpiecznych wakacji

 • zorganizowanie spotkań z pracownikiem Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Tczewie dla rodziców dot. problemu wszawicy, dla uczniów - bezpiecznych ferii oraz dopalaczy,

 • organizacja spotkań z panią położną firmy ALWAYS "Między nami kobietkami"

 • organizacja w klasach I - Bezpieczna droga do szkoły, Bezpieczny w domu - spotkania z funkcjonariuszami KPP w Tczewie

 • organizacja w klasach starszych pogadanek profilaktycznych

 • organizacja tygodnia życzliwości dla klas OP - VI

 • aktywna pomoc przy akcji "Szlachetna paczka" - zbieranie funduszy, zakupy itp.

 • uczestnictwo w Mediacjach rówieśniczych (G1), w spektaklu dot. dopalaczy teatr E. Kaminskiego z Warszawy

 • szkolenie dla uczniów I - VI z pania dietetyk z firmy "Mój dietetyk"

 • warsztaty PTTK "Bezpieczna woda" - poprzedni i obecny rok szkolny, przeszkolone klasy III - VII

 • przystąpienie do programu "Nie bądź obojetny - naucz się pierwszej pomocy" PCK Gdańsk, kl. V i VI

 • szkolenie dla wszystkich chętnych rodziców oraz nauczycieli "Uzależnienia od telefonu, komputera i Internetu oraz cyberproblemy dzieci i młodzieży" - firma Learn&Create Gdańsk

 • wprowadzenie II przerwy śniadaniowej

 • montaż poidełek dla dzieci - stały dostęp do wody pitnej

 • udział szkoły w programie Śniadanie daje moc, Szklanka mleka, warzywa i owoce, obchody Światowego Dnia Mydła - warsztaty mydlarskie, warsztaty wypiekania chleba, warsztaty wyciskania soków i robienia kefirów,

 • udział rodziców i dzieci w zajęciach ZUMBY w klubie sportowym Ebrogym

 • zbiórki karmy dla bezdomnych zwierząt ze schroniska

 • udział w imprezie "100km Nordic Walking z Okazji Odzyskanie Niepodległości RP" - AWFiS Gdańsk

 • organizacja bezpłatnych, przesiewowych badań słuchu w klasach OP - III przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Tczewie

 • organizacja przesiewowych badań ryzyka dyskalkulii w klasach IV - VI przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w Tczewie

 • zorganizowanie pikiniku szkolnego - różne stanowiska np. zdrowej żywności, wyciskania soków i robienia kefirów

 • zorganizowanie spotkania ze strażakiem w klasach OP - VII "Czad - cichy zabójca"

 • zorganizowanie wyjścia uczniów do centrum monitoringu SM w Tczewie

 • przeprowadzenie zajęć dla dzieci OP - I n/t higieny jamy ustnej, dzieci otrzymały szczoteczki do zębów

 • wprowadzenie "Szkolnej skrzynki zaufania" - która ma na celu poprawę bezpieczeństwa w naszej szkole

 • lekcja wychowawcza dotycząca wzajemnej pomocy w nauce, zasad dobrego zachowania, sposobu rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z agresją, kulturalnego zachowania się i kształtowania właściwych postaw.

Konkursy:

 • "Stop przemocy" dla klas I – VI.

 • "Sport - samo zdrowie" dla klas OP - VII, organizowany w ramach Swiatowego Dnia Zdrowia.

 • konkurs plastyczny "Mój miś" dla klas OP - III, parada misiów przez szkołę, organizowany w ramach Dnia Misia i Tygodnia Życzliwości.

 • konkurs plastyczny "Czysty i wesoły chodzę do szkoły" dla klas OP – III.

 • konkurs plastyczny dla klas I - VI "Rok Rzeki Wisły" oraz „Patron szkoły”, „Kampania antynikotynowa”, „Stop cyberprzemocy”, „Dzień z życia mojej szkoły”.

Uczestnictwo w międzyszkolnych imprezach okolicznościowych:

 • Stop Przemocy - organizator Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tczewie,

 • Nie pal przy mnie, proszę - organizator Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Tczewie

 • Przygoda z Przyrodą - organizator Okręgowa Izba Łowiecka w Gdańsku - 10 uczniów naszej szkoły zdobyło wyróżnienie - konkurs na szczeblu wojewódzkim.

 • Oni są wśród nas - organizator SP10.

 • Chcesz być zdrowy jak ryba, musisz jeść owoce i warzywa - organizator SP12.

 • Lapbook - zdrowo żyję, zdrowo jem - dbam o siebie, Ja to Wiem! cz.II" - organizator K2 Eko -Milk.

 • "Żyje zdrowo i na sportowo - papierosom mówimy NIE" - organizator Starostwo Powiatowe w Tczewie.

 • "100 km Nordic Walking na 100 - lecie Niepodległości RP" - organizator Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Współpracowaliśmy z Zespołem ds. Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Tczewie, Prokuraturą Rejonową w Tczewie i Sądem Rejonowym w Tczewie.

 

Udzielane było wsparcie rodzicom w zakresie pomocy w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, problemów rodzinnych, pomocy w kontaktach z odpowiednimi instytucjami m.in.

 • Wydział Interwencji Kryzysowej,

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

 • Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych,

 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego

 • klinika stomatologiczna FI Clinic w Tczewie

 • Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Tczewie

 • Straż Miejska

 • Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Tczewie

  oraz pomocy w zakresie pisania podań, odwołań, wypełniania dokumentów.