AAA
Szkoła Podstawowa nr 7 im.Stanisława Staszica w Tczewie

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

1. Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Stanisława Staszica w Tczewie znajdująca się przy ul. ul. Stoczniowców 15A, 83-110 Tczew.

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych Szkoły możliwy jest pod adresem e-mail: inspektor@um.tczew.pl  oraz  pod numerem telefonu: 696 011 969

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych z działalnością socjalną.

4. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

5. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne w celu przyznania ulgowej usługi i świadczenia oraz dopłaty z funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń.

6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;

2) ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

3) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 6 ppkt 1 – 2 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe do skorzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.