AAA
Szkoła Podstawowa nr 7 im.Stanisława Staszica w Tczewie

Kadra

Karolina Lubiszewska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Edukacja Wczesnoszkolna, Zajęcia komputerowe