AAA
Szkoła Podstawowa nr 7 im.Stanisława Staszica w Tczewie

Kadra

Barbara Rokita

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Język polski, Zajęcia z wychowawcą