AAA
Szkoła Podstawowa nr 7 im.Stanisława Staszica w Tczewie

Kadra

Anna Jurczyk

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Język angielski