AAA
Szkoła Podstawowa nr 7 im.Stanisława Staszica w Tczewie

Kadra

Teresa Szydlik

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Muzyka, Edukacja Wczesnoszkolna, Zajęcia komputerowe