AAA
Szkoła Podstawowa nr 7 im.Stanisława Staszica w Tczewie

Kadra

Karolina Garska

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca, Logopeda

Przedmioty: Język polski, Zajęcia z wychowawcą