AAA
Szkoła Podstawowa nr 7 im.Stanisława Staszica w Tczewie

Kadra

Roma Warnke

Funkcje: Nauczyciel, Wychowawca

Przedmioty: Plastyka, Edukacja Wczesnoszkolna, Zajęcia komputerowe