AAA
Szkoła Podstawowa nr 7 im.Stanisława Staszica w Tczewie

Aktualności

28 listopada 2019 12:47 | Aktualności

Teatr kurtyna Miś niegrzeczniś.

21-go listopada odbył się spektakl Teatru Kurtyna  pod tytułem Miś niegrzeczniś. Teatr miał charakter profilaktyczny i poruszał zagadnienie zachowań ryzykownych (zapoznanie z podstawowymi zasadami profilaktyki  uzależnieniach, niebezpieczństo użycia łatwo dostępnych używek, i lekarstw, szkodliwy wpływ alkoholi i papierosów na zdrowie człowieka), edukacja zdrowotna (kształtowanie podstaw odpowiedzialności za własne zdrowie, asertywne sposoby odmawiania), kształtowanie podstaw społecznych  (wytrwałości w działaniu i dążenia do celu, umiejętności właściwego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki, nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, empati i szacunku dla słabszych, pokora wobec autorytetów, zachęcanie do czytania książek). W bajce profilaktycznej brały udział klasy I-III oraz oddział przedszkolny.

Przeczytano: 69 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: