Szkoła Podstawowa nr 7 im.Stanisława Staszica w Tczewie
https://sp7tczew.superszkolna.pl

05 grudnia 2019 11:10 | Komunikaty

zimowisko w szkole w styczniu 2020 r.

W czasie ferii zimowych w dniach od 13.01.2020 r. do 24.01.2020 r. w szkole odbędzie się zimowisko dla dzieci.

Karty zgłoszenia można odbierać w sekretariacie szkoły od 9 grudnia 2019 r.

Wysokość opłaty  wynosi 150 zł za jedno dziecko. Za dziecko objęte pomocą społeczną opłata wynosi 70 zł.

W terminie późniejszym zostanie przedstawiony harmonogram zimowiska.

Uwaga!

Wpłat proszę dokonywać dopiero w styczniu, gdyż dotyczą one przedsięwzięcia realizowanego w nowym roku kalendarzowym 2020